Bevidsthed!

Hvad er bevidsthed?

Kort fortalt handler det om at se tingene klart, uden at være påvirket af hverken tanker, følelser eller andre former for slør. At se tingene for hvad de er, uden en fortiden eller ønsket om at ændre det i fremtiden. Det er tilstedeværelse i nuet og øvelsen går på at kunne være der helt og fuldt. Bevidsthed er aldrig ens og stillestående, det er altid nyt og frisk. Det er fuldt tilstedeværelse og accepten af hvad øjeblikket indeholder, det er JA til JA og JA til NEJ 100 %.

Det er at udleve den længsel som vi alle har i vores hjerter efter mødet med kærligheden som rækker udover den personlige romantiske kærlighed. Det er at være et med alt, uden forbehold og det er at se skønheden, paradiset have på jorden og vide at det guddommelige er det som du er og altid har været. Der eksisterer intet andet, og dog eksisterer alt i det. Bevidsthed handler om at slippe vurderingerne af god/skidt, had/kærlighed, sort/hvid og se at det er hvad det er, der er intet rigtigt eller forkert. I vurderingerne adskiller vi os selv fra vores væren, og dermed adskiller vi os selv fra vores ypperste potentiale. Vi er vores potentiale, men i vurderinger tror vi at vi er noget andet. Et separat jeg som tænker, føler, mærker og agerer i verden, som kontrollerer og vurderer. Sandheden er at det er et skuespil som bevidstheden opfører for bevidstheden selv og at der intet personligt er i det.

Bevidsthed, er at være i sit hjerte og følge det. Det er en indre genkendelse af at alt er som det skal være og der intet er at holde fast i, fordi alt kommer til den rette tid og på det rette sted. Det er en overgivelse til det højeste og laveste, for at se at der ingen forskel er, fordi alt udspringer fra den samme kilde. Alt er bevidsthed og kan ikke være andet, og den genkendelse er noget som sker i hjertet. Tanker og ord kan ikke beskrive dette vidunder, det kan pege på det, omtale det, kun i fuld tilstedeværelse i hjertet kan det opleves.